header image

Dnevni izvještaj sa tržišta Bosne i Hercegovine (63) za dan 18.12.2014. godine

Tip Roba Detaljno o robi Količina
P TRITIKALE MERKANTILNI, RINFUZ, ROD 2014. 25 /tona
P RAŽ MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2014. 25 /tona
P ZOB MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2014. 25 /tona
P KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2013. kukuruz je u silosu 18 /tona
P POVRĆE KROMPIR AGRIA veće količine 25 /tona
P POVRĆE MRKVA (ŠARGAREPA) veće količine; postoji mogućnost za prerađivače 50 /tona
P SJEMENSKA ROBA JEČAM GRAND 6 red.; cijena na upit zavisno od količine, za veće količine fco kupac /
P SJEMENSKA ROBA JEČAM SCARLETT alternativni ; cijena na upit zavisno od količine, za veće količine fco kupac /
P SJEMENSKA ROBA PŠENICA EUCLIDE cijena na upit zavisno od količine, za veće količine fco kupac /
P SJEMENSKA ROBA TRITIKALE AMARILLO cijena na upit zavisno od količine, za veće količine fco kupac /
P AMBALAŽA 25l, pletare za vino, rabat u zavisnosti od količine /
P AMBALAŽA 10l, pletare za vino, rabat u zavisnosti od količine /
P AMBALAŽA 20l, pletare za vino, rabat u zavisnosti od količine /
P SJEMENSKA ROBA JEČAM VANESA 2 red.; cijena na upit zavisno od količine, za veće količine fco kupac /
P SJEMENSKA ROBA PŠENICA TALAS talas-pkb; cijena na upit zavisno od količine, za veće količine fco kupac /
P SJEMENSKA ROBA TRITIKALE cijena i količina po dogovoru /
P SJEMENSKA ROBA ZOB vranac; cijena na upit zavisno od količine, za veće količine fco kupac /
P AMBALAŽA 5l, pletare za vino, rabat u zavisnosti od količine /
P BRAŠNO INTEGRALNO PŠENIČNO 5/1 25 /tona
P BRAŠNO INTEGRALNO PŠENIČNO 1/1 25 /tona
P BRAŠNO INTEGRALNO PŠENIČNO 25/1 25 /tona
P BRAŠNO T-850 5/1 25 /tona
P STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO cijena na upit 25 /tona
P BRAŠNO T-400 2/1 25 /tona
P BRAŠNO T-400 1/1 25 /tona
P BRAŠNO T-400 5/1 25 /tona
P BRAŠNO T-500 pakovanje 25/1 25 /tona
P BRAŠNO T-500 pakovanje 5/1 25 /tona
P BRAŠNO T-850 25/1 25 /tona
P BRAŠNO T-500 pakovanje 1/1 25 /tona
P STOČNA HRANA smjesa za krave muzare sa min. 12% proteina 1 /tona
P STOČNA HRANA smješa za ćuriće u tovu završna ćt-3 10 /tona
P STOČNA HRANA smjesa za tov pilića i pt-1 1 /tona
P STOČNA HRANA smješa za ćuriće u porasti i tovu ćt-2 10 /tona
P STOČNA HRANA smjesa za telad u porastu (od 100 kg-150kg) 1 /tona
P STOČNA HRANA smjesa za prasad st super,sir. prot.% 40 min 1 /tona
P STOČNA HRANA smjesa za uzgoj i tov pilića, pt super, 1 /tona
P STOČNA HRANA smjesa za prasad st super,sir. prot.% 40 min 1 /tona
P BRAŠNO T-400 25 /tona
P BRAŠNO T-500 25/1, količine po narudžbi, rabat na šlepersku isporuku 25 /tona
P MEKINJE ZA STOČNU HRANU PŠENIČNE pak 30/1, količine po narudžbi,na šleperske isporuke dodatni rabat. 25 /tona
P BRAŠNO T-500 pak 25/1, minimalna isporuka 25t, mogućnost transporta 25 /tona
P MEKINJE ZA STOČNU HRANU PŠENIČNE pak 30/1 25 /tona
P BRAŠNO INTEGRALNO PŠENIČNO cijena na upit 25 /tona
P BRAŠNO T-400 25 /tona
P BRAŠNO T-500 cijena na upit 25 /tona
P BRAŠNO T-710 pak 25/1 25 /tona
P STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO 50 /tona
P BRAŠNO INTEGRALNO PŠENIČNO pakovanje 25/1, količine po narudžbi cijena na upit /
P BRAŠNO T-500 pakovanje 25/1, za šlepersku isporuku 3% rabata. 25 /tona
P SOJA - GRIZ DŽAKIRAN 40/1, količine po narudžbi 25 /tona
P STOČNA HRANA potpuna krmna smješa za prasad 5-15 kg, predstarter 10/1; potpuna krmna smješa za prasad 5-15 kg starter i 10/1; potpuna krmna smješa za prasad 15-25 kg starter ii 10/1; potpuna krmna smješa za svinje u tovu od 25-60 kg 16% 25/1; potpuna krmna smješa za svinje u tovu od 60-100 kg, 14% 25/1; potpuna krmna smješa za krmače dojilje 15 % sp, 10/1 i 25/1; potpuna krmna smješa za suprasne krmače, 13%sp 25/1, cijena na upit 25 /tona
P STOKA ŽIVA STEONE JUNICE simental pasmina, cijena na upit 20 /kom
P STOKA ŽIVA TOVNA JUNAD cijena na upit, prosječne težine 600kg 50 /kom
P BRAŠNO T-400 pak 25/1 papirna vreca,prema porudžbini 5 /tona
P BRAŠNO T-500 pak 25/1 - u mlinu 25 /tona
P STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO operativno po dogovoru 25 /tona
P POGAČA SOJINA-DZAKIRANA vece kolicine, 40/1 /
P SOJA - GRIZ DŽAKIRAN veće količine, 40/1, /
P STOČNI KVASAC italijanski, veće količine po narudžbi 10 /tona
P DKF pakovanje 50/1, proizvođač "fosfitalia" - veće količine 25 /tona
P LUCERKA BRIKET-DŽAKIRANA količine po narudžbi, porijeklo italija 25 /tona
P MKF veće količine-italijanski, francuski 25 /tona