header image

Daily report with markets of Bosnia and Herzegovina (73) for the day 19.12.2014. year

Type of Goods Details on goods Quantity
T POULTRY LAYING HENS otkup izlucenih kokosiju, vece kolicine /
P BRAN - FOR ANIMALS WHEAT pakovanje 30/1, fco banja luka i prijedor 25 /tona
P SOY -SEMOLINA SACKED 40/1 25 /tona
P FODDER FLOUR WHEAT SACKED pakovanje 30/1,raspolozive vece kolicine 25 /tona
P SOYA MEAL 46 % OF PROTEINS- BULK fco banja luka i prijedor 25 /tona
P OIL BIMAL- SUNFLOWER akcijska ponuda - cijena za veće količine 25 /tona
P FLOUR TYPE-850 25/1 25 /tona
P FLOUR TYPE-850 5/1 25 /tona
P FLOUR WHOLE WHEAT FLOUR 5/1 25 /tona
P FLOUR WHOLE WHEAT FLOUR 1/1 25 /tona
P FLOUR WHOLE WHEAT FLOUR 25/1 25 /tona
P FODDER FLOUR WHEAT SACKED cijena na upit 25 /tona
P FODDER FLOUR WHEAT SACKED cijena na upit, 30/1 25 /tona
P BARLEY FEED, SACKED, HARVEST 2014. cijena na upit, 50/1 25 /tona
P OATS MERCANTILE, SACKED, HARVEST 2014. 30/1,cijena na upit 25 /tona
P SUGAR BEET CHIPS CRVENKA- SACKED 19/1, cijena na upit 25 /tona
P WHEAT MERCANTILE, SACKED, HARVEST 2014. pak. 24/1,oko 75hl, cijena na upit 25 /tona
P MEAT CHICKEN pileci mom, ii klasa 50 /tona
P MEAT CHICKEN pileci mom, i klasa 100 /tona
P SEED GOODS BARLEY- SCARLET alternativni ; cijena na upit zavisno od količine, za veće količine fco kupac /
P SEED GOODS TRITICALE AMARILLO cijena na upit zavisno od količine, za veće količine fco kupac /
P SEED GOODS WHEAT EUCLID cijena na upit zavisno od količine, za veće količine fco kupac /
P PACKAGING 25l, pletare za vino, rabat u zavisnosti od količine /
P PACKAGING 20l, pletare za vino, rabat u zavisnosti od količine /
P PACKAGING 10l, pletare za vino, rabat u zavisnosti od količine /
P SEED GOODS BARLEY GRAND 6 red.; cijena na upit zavisno od količine, za veće količine fco kupac /
P SEED GOODS BARLEY VANESA 2 red.; cijena na upit zavisno od količine, za veće količine fco kupac /
P SEED GOODS OATS vranac; cijena na upit zavisno od količine, za veće količine fco kupac /
P SEED GOODS TRITICALE cijena i količina po dogovoru /
P SEED GOODS WHEAT TALAS talas-pkb; cijena na upit zavisno od količine, za veće količine fco kupac /
P PACKAGING 5l, pletare za vino, rabat u zavisnosti od količine /
P FLOUR WHOLE WHEAT FLOUR pakovanje 25/1, količine po narudžbi cijena na upit /
P FLOUR TYPE 750 pak 25/1 25 /tona
P FLOUR TYPE-400 25 /tona
P FLOUR TYPE-500 pakovanje 25/1, za šlepersku isporuku 3% rabata. 25 /tona
P FLOUR WHOLE WHEAT FLOUR cijena na upit 25 /tona
P FODDER FLOUR WHEAT SACKED 50 /tona
P FLOUR TYPE-500 cijena na upit 25 /tona
P RYE MERCANTILE, BULK, HARVEST 2014. 25 /tona
P TRITICALE MERCANTILE, BULK, HARVEST 2014. 25 /tona
P VEGETABLES CARROT veće količine; postoji mogućnost za prerađivače 50 /tona
P VEGETABLES POTATO AGRIA veće količine 25 /tona
P BRAN - FOR ANIMALS WHEAT pak 30/1 25 /tona
P FLOUR TYPE-500 pak 25/1, minimalna isporuka 25t, mogućnost transporta 25 /tona
P OATS MERCANTILE, BULK, HARVEST 2014. 25 /tona
P ANIMAL FEED smjesa za telad u porastu (od 100 kg-150kg) 1 /tona
P ANIMAL FEED smjesa za prasad st super,sir. prot.% 40 min 1 /tona
P ANIMAL FEED smjesa za uzgoj i tov pilića, pt super, 1 /tona
P ANIMAL FEED smjesa za prasad st super,sir. prot.% 40 min 1 /tona
P ANIMAL FEED smješa za ćuriće u tovu završna ćt-3 10 /tona
P ANIMAL FEED smjesa za tov pilića i pt-1 1 /tona
P ANIMAL FEED smješa za ćuriće u porasti i tovu ćt-2 10 /tona
P ANIMAL FEED smjesa za krave muzare sa min. 12% proteina 1 /tona
P BRAN - FOR ANIMALS WHEAT pak 30/1, količine po narudžbi,na šleperske isporuke dodatni rabat. 25 /tona
P FLOUR TYPE-400 25 /tona
P FLOUR TYPE-500 25/1, količine po narudžbi, rabat na šlepersku isporuku 25 /tona
P FLOUR TYPE-400 5/1 25 /tona
P FLOUR TYPE-400 2/1 25 /tona
P FLOUR TYPE-400 1/1 25 /tona
P FLOUR TYPE-500 pakovanje 25/1 25 /tona
P FLOUR TYPE-500 pakovanje 1/1 25 /tona
P FLOUR TYPE-500 pakovanje 5/1 25 /tona
P SOY -SEMOLINA SACKED 40/1, količine po narudžbi 25 /tona
P ANIMAL FEED potpuna krmna smješa za prasad 5-15 kg, predstarter 10/1; potpuna krmna smješa za prasad 5-15 kg starter i 10/1; potpuna krmna smješa za prasad 15-25 kg starter ii 10/1; potpuna krmna smješa za svinje u tovu od 25-60 kg 16% 25/1; potpuna krmna smješa za svinje u tovu od 60-100 kg, 14% 25/1; potpuna krmna smješa za krmače dojilje 15 % sp, 10/1 i 25/1; potpuna krmna smješa za suprasne krmače, 13%sp 25/1, cijena na upit 25 /tona
P FLOUR TYPE-400 pak 25/1 papirna vreca,prema porudžbini 5 /tona
P FLOUR TYPE-500 pak 25/1 - u mlinu 25 /tona
P FODDER FLOUR WHEAT SACKED operativno po dogovoru 25 /tona
P BANNOCK SOY- SACKED vece kolicine, 40/1 /
P SOY -SEMOLINA SACKED veće količine, 40/1, /
P FODDER YEAST italijanski, veće količine po narudžbi 10 /tona
P LUCERN BRIQUETTE- SACKED količine po narudžbi, porijeklo italija 25 /tona
P DKF pakovanje 50/1, proizvođač "fosfitalia" - veće količine 25 /tona
P MKF veće količine-italijanski, francuski 25 /tona